Με μια μεγάλη αγκαλιά υποδέχτηκε τους XanaZoo ο Δήμος Περιστερίου στο εκθεσιακό του κέντρο, γιορτάζοντας τα κούλουμα.